THUẾ NHÀ ĐẤT - Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Rằng hay thì thật là hay...

More...

THÁNG TƯ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Giờ đã là tháng Tư...

More...

TÀN XUÂN - Thơ Lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đâu còn ngơ ngẩn sắc hồng...

More...

NHỚ - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

nhớ vầng trăng tỏ cùng tri kỉ

More...

MỖI NĂM HOA ĐÀO NỞ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mỗi năm đào lại nở...

More...