NHIỀU. Thơ. Đinh Hiểu Khác

 

NHIỀU


( Nhất thủ thanh - bát vĩ "ôi" ) 

(họa thơ “Một” của NBX)


Nhiều sâu nhung nhúc bát canh ôi


Nhiều chuột ngày đêm đục khoét rồi


Nhiều ngựa trâu chen quỳ nghẽn lối


Nhiều lươn nhệch lọt, lách chèn ngôi


Nhiều ao béo bở chim cò lội


Nhiều miếng ngon xơi cáo sói lôi


Nhiều trận ra quân đâu "hốt" nổi


Nhiều năm thua trắng "nội xâm" thôi!

 

Đ.H.K.

 Bài xướng:


 MỘT

      (Nhất thủ thanh - Bát vỹ "ôi")
Một nhóm đảng viên biến chất...tồi
Một   bầy   sâu  mọt   kiếm   ăn   rồi

Một   loài  chim   khoét  tìm  cơ   hội
Một  lũ   chuột   đào   bới    kéo    lôi
 Một bộ  phận quan  tham ngáng  lối
 Một  giàn  đầy  tớ   nhũng  lên  ngôi
Một cơn giông tố thuyền không nổi
 Một trận cuồng phong nước lật thôi
Nguyễn Bình Xuyên
 
Bài họa:

NHIỀU

Nhiều quá than phiền lẫn tiếng “Ôi”

Nhiều mưu dối trá đã tan rồi

Nhiều anh kém cỏi đang chen lối

Nhiều chị tài ba bị choán ngôi

Nhiều lúc mong chờ cơn gió thổi

Nhiều khi luyến tiếc tiếng gà lôi

Nhiều đêm  ngẫm nghĩ thơ tiền bối

Nhiều cảnh sinh tình bút chẳng thôi

Trần Ngọc Bích

Trần Ngọc Bích

Bài họa

  NHIỀU

Nhiều quá than phiền lẫn tiếng “Ôi”

Nhiều mưu rổi trá đã tan rồi

Nhiều anh kém cỏi đang chen lối

Nhiều chị tài ba bị choán ngôi

Nhiều lúc mong chờ cơn gió thổi

Nhiều khi luyến tiếc tiếng gà lôi

Nhiều đêm  ngẫm nghĩ thơ tiền bối

Nhiều cảnh sinh tình bút chẳng thôi

                 Trần Ngọc Bích

Cám ơn bác Trần Ngọc Bích với bài họa nhiều suy ngẫm
Mong bác vui khỏe, để gặp "nhiều cảnh sinh tình bút chẳng thôi"!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','b61fq7nm7un8lb3nqndh3q1jj0','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:45','/a301735/nhieu-tho-dinh-hieu-khac.html')