TRẦN THỦ ĐỘ _ Thơ Đường luật

Xem phim truyền hình Trần Thủ Độ, biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo diễn Đào Duy Phúc, phải nói lâu rồi mới có 1 phim Việt xem được, dù dựng chưa thật hấp dẫn, hoành tráng như nhiều phim lịch sử, cổ trang Tàu. 
Có 1 câu nói đáng suy ngẫm lặp đi lặp lại ở đầu phim "Lịch sử, phải chăng phụ thuộc góc nhìn", nghĩ về Trần Thủ Độ, Khai quốc công thần lập ra Vương triều Trần nổi tiếng trong lịch sử nước Việt. Thời xưa học môn Sử, có lẽ nhìn nhận, đánh giá ông theo các sử gia phong kiến, và cả quan điểm chính thống, coi ông như gian hùng Tào Tháo thủ đoạn và tàn ác. Thâm chí, không có đường phố nào được đặt tên. Nay, ông được trở về đúng vị trí và công lao to lớn, cũng là một điều trân trọng với Lịch sử. Đến thăm khu lăng mộ và đền thờ ông ở quê hương Hưng Hà, Thái Bình, khu đền Trần Nam Định, nghĩ về 1 con người tài năng và dũng khí trước vận nước nghìn cân treo sợi tóc (chống quân Nguyên xâm lược lần thứ nhất) "đầu tôi chưa rơi thì bệ hạ đừng lo", và nghĩ về Lịch sử:

TRẦN THỦ ĐỘ
Khai quốc Công thần kẻ góp phần
Lập nên triều đại nổi danh Trần 
 Tình riêng dứt bỏ vì Vương nghiệp
Chí lớn vẫy vùng báo nghĩa ân
Lịch sử âm u mờ góc khuất
Công lao chói lọi, sáng tài năng
Con người trí dũng và tàn nhẫn
Tội ít, công nhiều, vẫn Chính nhân!

ĐHK 4-2017