ĐẤT - Thơ Đường luật

Sự việc Đồng Tâm, Mỹ Đức sôi sục, nóng bỏng rồi cũng tạm lắng yên. May mà được giải quyết bằng đối thoại!
Có lẽ nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là ĐẤT!
Tiếc, thiết nghĩ giá như đất ấy vẫn làm sân bay (phục vụ an ninh đất nước) theo như Quyết đinh ban đầu của Thủ tướng, thì chắc dân làng ai cũng ủng hộ, tuân thủ tuyệt đối! Nay Quy hoạch "treo" hơn 37 năm, không hiểu chuyển đổi loanh quanh thế nào, giờ về tay Doanh nghiệp Vietel (thuộc Bộ Quốc phòng) sử dụng, và bao năm có nhiều chuyện mua bán đất đai trái phép, nên đã xảy ra chuyện động trời vừa qua!
Tiếc cho người dân thiếu hiểu biết về Pháp luật, chưa rõ ràng ranh giới đất, nên vốn hiền lành, quá bức xúc lại thành mang tội!
Tiếc cho những người có chức quyền ở địa phương làm sai trái, dẫn đến mất lòng tin của dân!
Và, có gì chưa ổn, kẽ hở Luật đất đai, để người ta lách Luật làm lợi cho mình! Hình như ĂN ĐẤT là giàu nhanh nhất ở đất này!

ĐẤT
Đất của ngàn xưa vẫn vậy thôi
Êm đềm ngô mía, lúa vàng phơi
Lũy tre xanh ngắt ôm thôn xóm
Giếng nước trong veo ẩn nụ cười
Đất bỗng chuyển rung cơn địa chấn
Trời như gào thét, bão lòng người
Dân lành sao tự dưng mang tội?
Lách Luật, nên ai hưởng lợi rồi!

ĐHK 4-2017

BÀI HỌA:

ĐẤT

Đất ngàn xưa vẫn thật hiền thôi
Úng nước hạn khô nắng gió phơi
Cầy cấy trên đồng vang tiếng hát
Gieo trồng khắp ruộng rộn câu cười
Không hề dịch chuyển vì giông bão
Có thể đổi thay bởi sức người

Kẻ cướp mỗi khi hòng động tới
Vươn mình trỗi dậy chuyển rung rồi!

L.T.H.

               ĐẤT

Ngàn năm ĐẤT vẫn vậy mà thôi

Thấm giọt mồ hôi thóc lúa phơi                         

Trống ếch ngày vui vang khắp xóm

Lời  ca  Lễ  hội  vẳng nơi cười            

Dồn điền thay chủ gây sang chấn                                       

Đổi thửa chuyển tên chẳng rõ người?                    

 Sáng tối mập mờ gây bức xúc                                

Trắng đen ĐẤT biết rõ mưu rồi

 THÁI HÀ

THÁI HÀ

ĐẤT

Xin góp bài họa cùng anh ĐHK . Kính anh luôn vui khỏe

Bài họa

                 ĐẤT

Ngàn năm ĐẤT vẫn vậy mà thôi

Thấm giọt mồ hôi thóc lúa phơi                         

Trống ếch ngày vui vang khắp xóm

Lời  ca  Lễ  hội  vẳng nơi cười            

Dồn điền thay chủ gây sang chấn                                       

Đổi thửa chuyển tên chẳng rõ người?                    

 Sáng tối mập mờ gây bức xúc                                

Trắng đen ĐẤT biết Rõ mưu rồi

 THÁI HÀ

Lời cảm ơn:  
"Hòn đất mà biết nói năng..." tuy "TRẮNG ĐEN đất biết rõ mưu rồi..."! Có lẽ vậy. Cám ơn Thái Hà đã gửi bài họa hay, Chúc bạn vui khỏe, may mắn!

Lê Trường Hưởng

ĐẤT

ĐẤT

Đất ngàn xưa vẫn thật hiền thôi
Úng nước hạn khô nắng gió phơi
Cầy cấy trên đồng vang tiếng hát
Gieo trồng khắp ruộng rộn câu cười
Không hề dịch chuyển vì giông bão
Có thể đổi thay bởi sức người

Kẻ cướp mỗi khi hòng động tới
Vươn mình trỗi dậy chuyển rung rồi!

L.T.H.

Lời cảm ơn:  
HIỀN như ĐẤT, mà nhiều khi ĐẤT cũng chuyển rung giận dữ! Hình như có gì không ổn, không phải do THIÊN TAI, mà do NHÂN TAI, phải không bác? Cảm ơn bác Hưởng với bài họa hay, đồng cảm với ĐẤT!