HỒ QUÝ LY - Thơ Đường luật

HỒ QUÝ LY

Tháng năm lừng lẫy đã trôi qua
Chiến thắng Nguyên Mông cũng cách xa
Cứu vãn vương triều cơn đổ nát

Phục hưng đất nước vận mờ lòa
Canh tân, bạo lực nên tan vỡ
Thời thế, lòng dân chẳng hợp hòa
Thương Ưởng, năm con trâu xé xác(*)
Quý Ly sự nghiệp sớm tàn nhòa

ĐHK 5-2017

(*): Thời Đông Chu, Thương Ưởng bày kế sách "bá đạo" mới mẻ và khắc nghiệt, giúp Tần Mục Công biến nước Tần nhỏ bé trở nên hùng mạnh, nhưng sau lại bị tội phân thây chết uổng! Cải cách của Hồ Quý Ly cũng có gì tương tự...
- Ảnh thành Nhà Hồ, Tây Đô Thanh Hóa