ĐIÊỤ KHÈN VÙNG CAO - Thơ Đường luật

ĐIỆU KHÈN VÙNG CAO

Trong vắt ngân nga tiếng nước ngàn
Rừng sâu lóng lánh ánh trăng lan...
Chàng trai tình tứ say khèn bạc
Sơn nữ mộng mơ đắm giấc vàng 
Tưởng chốn Thiên Thai ân ái đến
Ngỡ vườn Thượng Uyển khúc ca hoàn
Vùng cao hạnh phúc đơn sơ quá
Chỉ có tình yêu với suối đàn

ĐHK 9-2017


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','ddh45597qsrha5r2fuckclnvs4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:57:21','/a309221/dieu-khen-vung-cao-tho-duong-luat.html')