CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Tứ tuyệt

CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN...
Gió cứ mơn man buốt lá cành
Nụ đào hé nở cánh mong manh
Sắc hồng e ấp trong sương lạnh

Mà chở mùa Xuân đến ngọt lành

ĐHK - ngày đầu năm 2018

2 BÀI THƠ HỌA của Nhà thơ THÔN NHÂN PHẠM:
( nguồn FB)

THANH ÂM MÙA XUÂN
Chiếc lá cuối Đông trút khỏi cành
Hình như lộc biếc nhú mong manh
Thanh xuân rạo rực trong thân cội
Gốc cổ Đào hoa trổ nụ lành


NHẤT CHI MAI
Rét ngọt mưa bay rắc bụi lành
Mầm xanh dưới lớp vỏ mong manh
Heo may giá lạnh mờ sương trắng
Chợt một bông mai nở đầu cành

TNP 5-1-2018

Thơ cảm tác:

        MÙA XUÂN ĐẾN

  Lấm tấm mưa bay bụi phấn mờ

  Trên vườn violets tím niềm mơ

   Hương trời nhựa đất xanh cành lá           

   Đào thắm sai hoa nụ hé chờ  
         
         
THÁI HÀ              

 


 

THÁI HÀ

MÙA XUÂN ĐẾN

Thơ cảm tác

        MÙA XUÂN ĐẾN

  Lấm tấm mưa bay bụi phấn mờ

  Trên vườn violets tím niềm mơ

   Hương trời nhựa đất xanh cành lá           

   Đào thắm sai hoa nụ hé chờ

 

      THÁI HÀ    

Lời cảm ơn:   
Cảm ơn Thái Hà với bài cảm tác đầy cảm xúc Xuân về           

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','pmdmqcr789bqaqap4djfdbod41','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:04','/a345509/cho-mua-xuan-den-tho-tu-tuyet.html')