MỖI NĂM HOA ĐÀO NỞ - Thơ

MỖI NĂM HOA ĐÀO NỞ...
(xin phép nhái thơ của cụ đồ Vũ Đình Liên)

Mỗi năm hoa đào nở
Thấy Táo ông, Táo bà
Dâng sớ tâu thành tích
Tin mừng nở như hoa

Thực phẩm bẩn còn đấy
Thuốc giả vẫn bán đây
Giường bệnh lèn nêm cối
Tắc đường chắc phải bay

Bao công trình đắp chiếu
Dự án cỏ xanh rì
Hiệu quả đâu cần biết
Miễn là tớ được chi?

Và bao mùa mưa bão
Lũ lụt hành đất này
Trời hại và người hại
Thương dân nghèo trắng tay!

Xuân này đào rực rỡ
Giáo sư vừa được mùa
Chắc chả cần Hai Lúa
Rồng cất cánh trong mơ

Cuối năm lò rực đỏ
Củi tươi khô cháy đầy
Bị lộ và chưa lộ
Tiếp nữa là ai đây?

Tết nhất đến nơi rồi
Bia rượu tràn cung mây
Hơn tám ngàn lễ hội
Mùa xuân chẳng cạn ngày!

Mỗi năm đào lại nở
Sắc hồng cũng phai màu
Những người biết xấu hổ
Hồn bây giờ ở đâu?...

ĐHK - cuối năm Đinh Dậu

 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','ts19b417u9e118u1a30uspe952','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:39','/a559916/moi-nam-hoa-dao-no-tho.html')