TÀN XUÂN - Thơ Lục bát

TÀN XUÂN...
Đâu còn ngơ ngẩn sắc hồng
Để say cảm xúc sáng trong, dạt dào
Đất trời hòa quyện ngọt ngào
Hương mùa xuân - suối chảy vào lòng ta

Lung linh rồi cũng phai nhòa
Rượu nồng nhạt thếch chiều tà...tàn xuân

ĐHK 28- 2-2018