TÀN XUÂN - Thơ Lục bát

TÀN XUÂN...
Đâu còn ngơ ngẩn sắc hồng
Để say cảm xúc sáng trong, dạt dào
Đất trời hòa quyện ngọt ngào
Hương mùa xuân - suối chảy vào lòng ta

Lung linh rồi cũng phai nhòa
Rượu nồng nhạt thếch chiều tà...tàn xuân

ĐHK 28- 2-2018Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','64accluaqhs7rv12ll6ucdmm26','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:53','/a560229/tan-xuan-tho-luc-bat.html')