THIỀN - Thơ Đường Luật

THIỀN
Cũng định mon men tới chốn Thiền 
Để lòng thư thái tựa Thần Tiên
Bưng tai, nhắm mắt tìm thanh thản
Thoát tục, tĩnh tâm rũ muộn phiền
Liệu có dửng dưng ngơ cái ác
Thôi đành vô cảm giữ bình yên
Sống như tồn tại, buông khao khát
Đời động mà sao lánh cõi Thiền

ĐHK 4-2018

Thơ cảm tác

            THIỀN

Mon men tính tới chỗ ngồi Thiền                                                     

Đã muốn chúc người đến cõi Tiên                                                  

Chuông vọng tâm tư không động loạn              

Nam mô thanh thản hết ưu phiền           

Nguyện cầu nhân loại xua gian ác

Tích phước muôn người đón kiếp yên

Đạo pháp gieo căn điều ước hẹn        

Tùy duyên diễm phúc gặp tâm Thiền

 BẠN ĐỌC

BẠN ĐỌC

THIỀN

Thơ cảm tác

            THIỀN

Mom men tính tới chỗ ngồi Thiền                                                     

Đã muốn chúc người đến cõi Tiên                                                  

Chuông vọng tâm tư không động loạn              

Nam mô thanh thản hết ưu phiền           

Nguyện cầu nhân loại xua gian ác

Tích phước muôn người đón kiếp yên

Đạo pháp gieo căn điều ước hẹn        

Tùy duyên diễm phúc gặp tâm Thiền

         BẠN ĐỌC

 

Lời cảm ơn:   Cảm ơn Bạn đọc ghé thăm trang, và tặng bài cảm tác hay và đồng cảm! Thực ra nhiều lúc muốn tìm đến cái Tĩnh của Thiền
                         nhưng đời Động, nhiều cái cứ khuấy động, khó vô cảm đc!...nên THIỀN dược cũng là khó lắm! 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','l62elbu6qo5lmfhhm2b7knan00','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:43','/a560972/thien-tho-duong-luat.html')