ĐÃ LÀ...Thơ và Cảm nghĩ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã là Hằng số mọi thời...

More...

NGÀY ẤY...và BÂY GIỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đây thời gian của sắc màu

More...

MỐI TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ -- Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bát cháo hành nóng vẫn thơm để đời

More...

BẾN SÔNG XUA - Thơ tự do

By ĐINH HIỂU KHÁC

Vẫn ràn rạt gió chiều và lao xao sóng nước...

More...

VINH QUANG và ĐỜI THƯỜNG - Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Sau đỉnh vinh quang là cuộc sống...

More...