SÔNG CHU XA MỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thoáng xa mờ,,,sông Chu 

More...

CỬA MỞ - Thơ cảm tác

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Cửa mở" hôm nao khép lại rồi! (Tưởng nhớ Việt Phương)

More...

HỒ QUÝ LY - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Canh tân đất nước vận mờ nhòa

More...

NGHE CA KHÚC TRỊNH - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Nối vòng tay lớn" ấm muôn nơi...

More...

CHA TÔI - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nghĩ về cha,,,nghĩ về một chặng đường

More...