ĐƯỢC PHÉP HÁT QUỐC CA - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mừng Quốc ca nay được phép rồi

More...

LỊCH SỬ - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Lịch sử - vòng quay của loài người

More...

ĐẤT - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đất tự ngàn xưa vẫn vậy thôi...

More...

TRẦN THỦ ĐỘ _ Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Lịch sử âm u mờ góc khuất. Công lao chói lọi sáng tài năng

More...

LỆ CHI VIÊN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Ghé thăm vườn cũ Lệ Chi Viên

More...