THIỀN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cũng định mon men tới cõi Thiền

More...

THẢO DÂN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

lè tè cỏ dại mọc hoang rồi...

 

More...

NHẤT - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nhâm nhi tự sướng NHẤT nơi đây...

More...

NHỚ - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

nhớ vầng trăng tỏ cùng tri kỉ

More...

CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mà chở mùa Xuân đến ngọt lành

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','bs0l8n1cpt6u4ajgq8812r8lg7','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:57:58','/ac41839/tho-duong-luat.html')