NHỚ - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

nhớ vầng trăng tỏ cùng tri kỉ

More...

CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mà chở mùa Xuân đến ngọt lành

More...

ĐÃ NGHE XUÂN MỚI....Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã nghe Xuân mới đến lâng lâng...

More...

RƯỢU ĐÊM - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Uống mãi cho thơ và uống cả...

More...

DƯỚI TRĂNG - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Trăng dát ngọc lên dáng tuyệt trần

More...