THƠ TỐ HỮU - CẢM NGHĨ VÀ THƠ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Từ ấy trong tim bừng nắng hạ....

More...

NAM CAO - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Trăng ơi, chiếc vú mộng căng tròn..." (Nam Cao)

More...

RUỒI TRÂU - E. Lilian Voynich

By ĐINH HIỂU KHÁC

Giật mình chợt tỉnh giấc mê sâu

More...

THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cờ đỏ bay trong bão tuyết rơi...

More...

ĐỌC THƠ NGUYỄN BÍNH - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thế là tàn những giấc mơ...

More...