ĐÃ LÀ...Thơ và Cảm nghĩ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã là Hằng số mọi thời...

More...

CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mà chở mùa Xuân đến ngọt lành

More...

ĐÃ NGHE XUÂN MỚI....Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã nghe Xuân mới đến lâng lâng...

More...

NGÀY ẤY...và BÂY GIỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đây thời gian của sắc màu

More...

MỐI TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ -- Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bát cháo hành nóng vẫn thơm để đời

More...