ANNA KARENINA - LEP TOLSTOI

By ĐINH HIỂU KHÁC

Hạnh phúc - giấc mơ thật xót xa...

More...

SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM - M.SOLOKHOV

By ĐINH HIỂU KHÁC

Êm đềm, dữ dội nước sông Đông

More...

THƠ TỐ HỮU - CẢM NGHĨ VÀ THƠ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Từ ấy trong tim bừng nắng hạ....

More...

NAM CAO - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Trăng ơi, chiếc vú mộng căng tròn..." (Nam Cao)

More...

RUỒI TRÂU - E. Lilian Voynich

By ĐINH HIỂU KHÁC

Giật mình chợt tỉnh giấc mê sâu

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','6l7sjkpig40qm8gsqf3f2b62a4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:57:36','/news/page-2.html')