LỆ CHI VIÊN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Ghé thăm vườn cũ Lệ Chi Viên

More...

TUỔI THÂN CỦA MẸ - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nhớ mẹ ngậm ngùi than tuổi Thân

More...

NGHE CA KHÚC TRỊNH - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Nối vòng tay lớn" ấm muôn nơi...

More...

HOA GẠO THÁNG BA - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bến sông bông rụng,,,ngày xưa ấy

More...

CHA TÔI - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nghĩ về cha,,,nghĩ về một chặng đường

More...