THIỀN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cũng định mon men tới cõi Thiền

More...

THẢO DÂN - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

lè tè cỏ dại mọc hoang rồi...

 

More...

THÁNG TƯ VUI BUỒN - Thơ và Cảm nghĩ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Tháng Tư ngày hội của non sông

More...

NHẤT - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nhâm nhi tự sướng NHẤT nơi đây...

More...

THUẾ NHÀ ĐẤT - Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Rằng hay thì thật là hay...

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','5tdgrmrftlt3qkkbonm8ltjnk6','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:57:47','/news/page-4.html')