MÂM XÔI VÀNG - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Ai rắc muôn sao lóng lánh loang...
 

More...

XẾ CHIỀU - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mới đón ban mai đã xế chiều

More...

NÓNG, MÁT PHỐ PHƯỜNG - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nắng nung chảo lửa giữa trưa hè

More...

SÔNG CHU XA MỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thoáng xa mờ,,,sông Chu 

More...

BUỔI SÁNG CAO NGUYÊN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đại ngàn thức giác, nắng mênh mông

More...