ĐÃ NGHE XUÂN MỚI....Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã nghe Xuân mới đến lâng lâng...

More...

NGÀY ẤY...và BÂY GIỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đây thời gian của sắc màu

More...

MỐI TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ -- Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bát cháo hành nóng vẫn thơm để đời

More...

ĐÔI BỜ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thầm thì em hát khúc ĐÔI BỜ

More...

LẠI THÊM 1 ĐỀ XUẤT! - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Loại bỏ, hay là "giết " Chí Phèo?

More...