THÁNG TƯ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Giờ đã là tháng Tư...

More...

TÀN XUÂN - Thơ Lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đâu còn ngơ ngẩn sắc hồng...

More...

NHỚ - Thơ Đường Luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

nhớ vầng trăng tỏ cùng tri kỉ

More...

MỖI NĂM HOA ĐÀO NỞ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mỗi năm đào lại nở...

More...

ĐÃ LÀ...Thơ và Cảm nghĩ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã là Hằng số mọi thời...

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','di9rt7fuctr0cb0uhs426p8i63','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:41','/news/page-5.html')