BẾN SÔNG XUA - Thơ tự do

By ĐINH HIỂU KHÁC

Vẫn ràn rạt gió chiều và lao xao sóng nước...

More...

ĐÔI ĐIỀU LẠM BÀN về CẢI CÁCH CHỮ VIẾT - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mới là ý tưởng...đã là điên!

More...

NỖI BUỒN CỨU TRỢ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cứu trợ...sao nghe có chuyện buồn

More...

NHỮNG THÀY GIÁO - NGƯỜI HÙNG 1 THỜI - (Ký, phần 2)

By ĐINH HIỂU KHÁC

Hiệp sĩ khua thương đâm cối xay gió

More...

NHỮNG THÀY GIÁO - NGƯỜI HÙNG 1 THỜI - (Ký, phần 1)

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Cái đêm hôm ấy...đêm gì?"

More...