ĐÂU RỒI BẢN SẮC!

By ĐINH HIỂU KHÁC

Tìm đâu bản sắc Việt, người ơi!

More...

MÂM XÔI VÀNG - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Ai rắc muôn sao lóng lánh loang...
 

More...

XẾ CHIỀU - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mới đón ban mai đã xế chiều

More...

NÓNG, MÁT PHỐ PHƯỜNG - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nắng nung chảo lửa giữa trưa hè

More...

SÔNG CHU XA MỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thoáng xa mờ,,,sông Chu 

More...