TRẦN THỦ ĐỘ _ Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Lịch sử âm u mờ góc khuất. Công lao chói lọi sáng tài năng

More...

LỆ CHI VIÊN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Ghé thăm vườn cũ Lệ Chi Viên

More...

TUỔI THÂN CỦA MẸ - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nhớ mẹ ngậm ngùi than tuổi Thân

More...

NGHE CA KHÚC TRỊNH - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Nối vòng tay lớn" ấm muôn nơi...

More...

HOA GẠO THÁNG BA - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bến sông bông rụng,,,ngày xưa ấy

More...