ĐIÊỤ KHÈN VÙNG CAO - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Chỉ có Tình yêu với suối đàn

More...

NGHE GIỌT MƯA THU - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Nay vẫn thì thầm mưa dịu ngọt

More...

NGÀY VỀ - Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Tung cánh chim tìm về tổ ấm

More...

THỜI HOA ĐỎ - Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Về một thời hoa đỏ diệu kì...

More...

THOÁNG THU & THU QUYẾN RŨ - Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Tà áo xanh về với giấc mơ

More...