CHÙM THƠ MÙA THU - THơ Đường luật (đăng lại)

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thu non tơ cốm sen ngào ngạt

 

More...

CHỐNG THAM NHŨNG (tiếp) - Thơ Đường luật (đăng lại)

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thời buổi còn ai đọc Thánh hiền

More...

CHỐNG THAM NHŨNG - Thơ Đường luật (đăng lại)

By ĐINH HIỂU KHÁC

May xong Quá độ sạch gian tham,,,

More...

VẦNG TRĂNG MUÔN ĐỜI - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Trăng xanh biếc từ muôn đời vẫn đẹp

More...

CẢM XÚC TRĂNG - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Trăng cứ dạt dào cảm xúc vây

More...