Bao giờ cho đến tháng Ba - Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bao giờ cho đến Tháng Ba...

More...

CHỞ MÙA XUÂN ĐẾN - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mà chở mùa Xuân đến ngọt lành

More...

ĐÃ NGHE XUÂN MỚI....Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đã nghe Xuân mới đến lâng lâng...

More...

NGÀY ẤY...và BÂY GIỜ - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Đây thời gian của sắc màu

More...

MỐI TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ -- Thơ lục bát

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bát cháo hành nóng vẫn thơm để đời

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','rl7ibiqv94ddbeovhe3tru00a3','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:06','/news/page-6.html')