ĐÔI BỜ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Thầm thì em hát khúc ĐÔI BỜ

More...

LẠI THÊM 1 ĐỀ XUẤT! - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Loại bỏ, hay là "giết " Chí Phèo?

More...

BẾN SÔNG XUA - Thơ tự do

By ĐINH HIỂU KHÁC

Vẫn ràn rạt gió chiều và lao xao sóng nước...

More...

ĐÔI ĐIỀU LẠM BÀN về CẢI CÁCH CHỮ VIẾT - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Mới là ý tưởng...đã là điên!

More...

NỖI BUỒN CỨU TRỢ - Cảm nghĩ và Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

Cứu trợ...sao nghe có chuyện buồn

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25336','bui8vfvlu2jl8d7cvu2egt9qb4','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-26 04:58:49','/news/page-7.html')