THU ĐI - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Heo may xào xạc gọi mùa Đông

More...

TẠI TRỜI, TẠI NGƯỜI - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Trắng xóa, mênh mông lũ ngập rồi

More...

VÔ TÌNH - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Sao cứ vô tình chẳng hiểu em

More...

THÁP ĐÔI QUY NHƠN - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Kì vĩ, lung linh ánh mặt trời

More...

MỘT THỜI ... CHƯA XA - Thơ

By ĐINH HIỂU KHÁC

NHỚ MỘT THỜI BAO CẤP HÔM QUA

More...