BÔNG HOA RỪNG - Thơ Tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Bông hoa nở giữa lưng chừng núi

More...

HAI NỬA BUỒN VUI - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Ngẫu nhiên trùng hợp lạ lùng thay

More...

VINH QUANG và ĐỜI THƯỜNG - Thơ tứ tuyệt

By ĐINH HIỂU KHÁC

Sau đỉnh vinh quang là cuộc sống...

More...

ĐI HỌC - Thơ Đường luật

By ĐINH HIỂU KHÁC

Gieo neo con chữ ở vùng cao

More...

CHUYỆN THI CỬ Ở NƯỚC MÌNH - Thơ và suy ngẫm

By ĐINH HIỂU KHÁC

"Vượt đỉnh Ôlim..." nguyệt quế rơi...

More...